Nu ştiam absolut nimic despre Sfinţii Martiri, de jertfa lor pentru neam, până în momentul în care din mila Domnului mi-a căzut în mână o carte despre Valeriu Gafencu, într-un moment de frământări şi deznădejde. Acum 5 ani, mai exact la vârsta de 24 ani, am fost diagnosticată cu cancer limfatic într-o fază avansată. Pot spune că acesta a fost momentul de la care Dumnezeu a încercat să mă readucă la credinţă, lucrând prin Sfinţii Martiri. Am început să caut, să mă rog, să-i vizitez cât mai des pe sfinţi, să citesc despre suferinţele îndurate şi roadele nu au încetat să apară. O mare bucurie, printre multe altele, a fost însănătoşirea mea, spre mirarea medicilor, care-mi dădeau şanse minime de trăit.

Într-adevar, cea mai emoționantă carte citită de mine este "Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă" scrisă de unul dintre cei mai de seamă români, Ioan Ianolide. Citeam şi plângeam; plângeam şi citeam această carte deosebită, care n-aș fi crezut nicicând să existe. Nu ştiam că s-au scris și astfel de cărţi, nu cunoşteam atrocităţile comunismului pentru că la şcoală profesorii nu ne-au învăţat asemenea lucruri sau poate voit ni le-au ascuns. De ceva timp sunt în căutarea adevărului, a istoriei adevărate, mult prea greu de găsit, a poporului nostru.

Cred că nu întâmplător cea mai dramatică, emoționantă și duhovnicească carte a memoralisticii de detenție poartă titlul testament ”Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă”. Prin glasul fericitului Ioan Ianolide, o întreagă generație de mucenici și mărturisitori, care au pătimit în temnițele comuniste, cheamă generațiile de azi și de mâine la împăcarea cu Dumnezeu, la viața trăită în Hristos. Ei sunt boabele curate de grâu ale neamului acesta obidit, ce au putrezit în temnițele comuniste, ca să încolțească și să rodească o nouă generație duhovnicească.

Și nu putem să nu observăm că de câțiva ani buni încoace, din ce în ce mai mulți oameni, îndiferent de vârstă sau pregătirea intelectuală, au căpătat sensibilitate și evlavie față noii martiri ai pământului românesc:

- Oameni care își împărtășesc cu bucurie, unii altora, faptele minunate ale înaintașilor noștri, vecini de generație;
- Oameni care citesc cu lacrimi în ochi mărturiile despre cei care au învins iadul comunist;
- Oameni care vorbesc despre ajutorul pe care l-au primit de la noii mărturisitori în situații limită;
- Oameni care vorbesc chiar despre minunate vindecări ale bolilor incurabile, prin mijlocirea noilor martiri.

Însă cum cele mai mari minuni nu sunt cele pe care le face Dumnezeu oamenilor, ci minunile pe care le fac oamenii pentru Dumnezeu, adică schimbarea vieții dintr-una păcătoasă într-una de sfințenie, dăm slavă lui Dumnezeu că noii martiri schimbă viețile oamenilor, câștigându-i pentru Împărăția Cerurilor. Nu puțini sunt cei care și-au schimbat viața datorită exemplelor de sfințenie ale noilor mărturisitori. Toate aceste lucruri se văd și se simt din ce în ce mai mult, ceea ce este îmbucurător.

  • Tineri care până mai ieri nu își cunoșteau istoria țării, aflând că studenți și chiar elevi de o vârstă cu ei, au luptat împotriva comunismului, caută acum cu râvnă să-și cunoască mai bine strămoșii și identitatea.
  • Tineri care până mai ieri își disprețuiau țara în care s-au născut pentru că nu le-a putut oferi ”raiul occidental”, privesc acum cu respect neamul românesc pentru tot ce a dat el mai bun în ultimul secol.
  • Oameni care au trăit în comunism fără să conștientizeze ce luptă cumplită s-a dat pentru salvarea neamului de urgia ateistă, se minunează acum de câtă demnitate au dat dovadă contemporanii lor.
  • Oameni care până mai ieri nu au știut cât de mult s-au jertfit preoții în comunism, capătă acum admirație față de Biserică și slujitorii ei.

Prin exemplul vieții lor, noii martiri ai pământului românesc aduc oamenii la îndreptare, la pocăință, la Hristos. Dârzenia lor încredibilă ne însuflă și nouă curajul de a-l mărturisi pe Hristos în această lume ostilă lui Dumnezeu. Curăția lor sufletească ne stârnește și nouă pofta de a dori sfințenia. Suferința lor asumată ne îmbie și pe noi să fim jertfelnici într-o lume care ne ispitește cu confortul. Astfel, noii martiri sunt cei care rup zăbrelele inimilor noastre întemnițate în patimi, ei sunt cei care vin cu Hristos în sufletele noastre ca să ne redea libertatea și să ne lumineze întreaga existență.Martirii luptei împotriva comunismului, prin suferinţa şi prin moartea lor, au fost şi rămân marea provocare contemporană la retrezirea omului întru Hristos.

De aceea, nu se cade a tăcea la așa lucrare duhovnicească minunată pe care Dumnezeu o face prin plăcuții Săi, și încercăm să lăsăm o mărturie comună despre noii martiri:

Cum v-ați schimbat în mod fundamental datorită exemplului lor de viață?

Cum v-au câștigat ei pentru Hristos?

Cum v-au apropiat de Biserică și de valorile acestui neam?

Nu în ultimul rând a da mărturie despre cum lucrează noii martiri în viețile noastre este și un prinos de recunoștință, atât pentru ei cât și pentru Cel care i-a sfințit în greul suferinței. Așadar, vă îndemnăm să spuneți cum v-ați îmbogățit duhovnicește datorită mărturisitorilor care au pătimit în temnițele comuniste.

Așteptăm mărturiile voastre la adresa: contact@fericiticeiprigoniti.net. Ele vor fi publicate ca articole pe site,într-o categorie aparte.

Calendarul de comemorări

Comemorari recente

Citatul zilei
  • "Trebuie să mărturisim prin comportarea de zi cu zi, poate cu suferinţă, cu sânge şi chiar cu viaţa de ni se va cere." Traian Trifan

Ultimele comentarii