Meniu biografic

Pr. Nicolae Cărmănuș
  • 01 Decembrie 1893
  • Talcina, Severin
  • preot
  • 2 ani
  • Tismana, Brașov, Aiud, Ocnele Mari
  • 10 Martie 1950

Media kit FCP (bannere)

Fericiti cei Prigoniti

Mărturii ale cititorilor

10 cărți de bază

Promovăm

Fototeca ortodoxiei românești

Preambul

Pentru a-i înțelege destinul preotului Nicolae Cărmănuș trebuie sa încercăm sa-i descifram crezurile, năzuințele si rostul pe care-l avea in viziunea sa misiunea de preot. Acest rost, credem noi, se relevă într-un articol din presa vremii, articol nesemnat, scriere, credem noi, datorită limbajului, conținutului, referirii la faptul că provine din cercurile preoțimii îi aparține: „Chemarea preotului este cea mai multilaterală. El nu este un simplu slujbaș, a cărei activitate se cântărește cu un nume oarecare de acte de hârtie. El este un îndrumător. Ca părinte sufletesc al poporului său; el nu este numai cititor de slujbe sfinte, ci este si trebuie sa fie adevăratul cârmaciu al păstoriților pe toate terenurile vieții, morale, religioase , cultural, economice, sociale, etc. …Biserica nu țintește numai fericirea viitoare, ci în scopul ajungerii acestei ținte ea propăvădueşte, desăvârșirea, adedă Împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ. Nu există un teren al vieții, de la care s-ar putea eschiva preotul, în chemare pe care o are pentru poporul său… Adevărații, și în foarte multe cazuri singurii, îndrumători ai poporului satelor noastre sunt preoții si învățătorii. Ceilalți cărturari își apleacă urechea la nevoile poporului în cele mai multe cazuri, numai când au nevoie de el… Se mai poate întâmpla ca din cauza absenței preotului de la datorie, un oarecare nădrăgar neisprăvit să învenineze sufletul ţărănimei noastre cu tot felul de năzbâtii si imposibilități.. poporul se buimăcește.. în cele mai multe cazuri poate apuca pe alături.. Și atunci pentru ce să-și lase preotul turma să fie otrăvită de orice nechemat? El este dator să împiedice astfel de nenorociri”[1].

Calendarul de comemorări

Comemorari recente

Citatul zilei
  • "Trebuie să mărturisim prin comportarea de zi cu zi, poate cu suferinţă, cu sânge şi chiar cu viaţa de ni se va cere." Traian Trifan

Ultimele comentarii