Meniu biografic

vezi galerie foto (12 foto)
Pr. Nicolae Steinhardt
"Suferinţa, ori de câte ori e îndurată sau cugetată cu vrednicie, dovedeşte că răstignirea nu va fi fost inutilă, că jertfa lui Hristos e roditoare."
 • 29 Iulie 1912
 • Pantelimon, București
 • juristconsult
 • 6 ani
 • Jilava, Gherla, Aiud
 • 30 Martie 1989
 • Mănăstirea Rohia, Maramureș
  • Amintiri despre Nicolae Steinhardt, crestomație
  • Cartea împărtășirii
  • Drumul către isihie
  • Dumnezeu în care spui că nu crezi
  • Ispita lecturii
  • Monahul de la Rohia - Nicolae Steinhardt răspunde la 365 de întrebări
  • În genul... tinerilor
  • Nicu Steinhardt în dosarele Securității (1959-1989)
  • Articole burgheze
  • Dăruind vei dobândi
  • Jurnalul fericirii
  • Primejdia mărturisirii. Convorbirile dela Rohia
  • Escale în timp și spațiu
  • Între viață și cărți
  • Critică la persoana întâi
  • Dimensiunea creștină a operei lui Nicolae Steinhardt
  • Eseu despre o concepție catolică asupra iudaismului. Iluzii și realități evreiești
  • Incertitudini literare
  • Monologul polifonic
  • N. Steinhardt în evocări
  • Prin alții către sine. Eseuri vechi și noi
  • Călătoria unui fiu risipitor. Eseu romanțat asupra neizbânzii
  • Părintele Nicolae Steinhardt și fascinația credinței

Media kit FCP (bannere)

Fericiti cei Prigoniti

Mărturii ale cititorilor

10 cărți de bază

Promovăm

Fototeca ortodoxiei românești

Referat privind rezultatul anchetei penale efectuate în cazul învinuitului Nicu Steinhardt.

R.P.R.

Ministerul Afacerilor Interne

Strict secret

Exemplarul nr...

Data: 12.1.1960

18.866/N

Se aprobă

(ss ./indescifrabil)

Referat privind rezultatul anchetei penale efectuate în cazul învinuitului Steinhardt Aurelian

În urma cercetărilor efectuate asupra numiţilor Noica Constantin, Paleologu Alexandru, Strelisker Beatrice şi Dimitriu Paul, s-a stabilit că în cadrul activităţii lor duşmănoase organizau întruniri clandestine la care participau mai multe elemente reacţionare şi unde difuzau şi comentau, în mod elogios, unele scrieri duşmănoase proprii, precum şi scrieri ale fugarilor români din Occident, intro­duse în ţară în mod clandestin sau sustrase din Fondul Special al Bibliotecii Academiei R.P.R. Pe marginea acestor scrieri, făceau comentarii duşmănoase împotriva literaturii realist-socialiste şi a regimului din R.P. Română.

La aceste întruniri şi la difuzarea scrierilor duşmănoase, pe lângă cei menţionaţi mai sus, a participat şi numitul Steinhardt Nicu Aurel, fapt pentru care la 4 ianuarie 1960 s-a trecut la arestarea acestuia.

Rezultatul anchetei penale:

Steinhardt Nicu Aurel, născut la 29 iulie 1912 în Bucureşti, fiul lui Oscar şi Antoinette, de profesie avocat, [...] cunoscându-se cu Noica Constantin încă din anul 1925, au păs­trat o legătură strânsă până în preajma războiului antisovietic, când Noica Constantin a plecat în străinătate.

În anul 1954, Steinhardt Nicu, aflând de la Strelisker Beatrice că Noica Constantin se află la domiciliu obligatoriu la Câmpulung Muscel, s-a deplasat în acest oraş şi au restabilit legăturile. Cu această ocazie i-a fost prezentat şi numitul Paleologu Alexandru, la acea dată ascuns la Câmpulung sub numele de Crăifăleanu Ion, şi îm­preună au discutat şi hotărât ca Noica Constantin să redacteze o lu­crare în care să interpreteze scrierile filosofului german Hegel, pe care apoi să le[-o] difuzeze în cercul de prieteni.

În vara anului 1957, Noica Constantin, terminând scrierea cu tema de mai sus, pe care a intitulat-o Povestiri din Hegel, a trecut la difuzarea ei în schimbul unor sume de bani, fiind ajutat la distribui­rea lucrării de Paleologu Alexandru, Enescu Teodor, Strelisker Beatrice şi Steinhardt Nicu.

În toamna anului 1957, Steinhardt Nicu, Dimitriu Paul, Paleologu Alexandru şi Rădulescu Mihai, ca unii ce cunoşteau legăturile lui Noica Constantin cu trădătorii de patrie Cioran Emil şi Eliade Mircea, aflaţi în Franţa, au hotărât să multiplice în mai multe exemplare scrierea lui Cioran Emil „Scrisoare către un prieten din depărtare" ce fusese publicată în Occident şi care, de fapt, îi era adresată lui Noica Constantin. în acest scop, Paul Dimitriu a sustras de la Fondul Special al Bibliotecii Academiei R.P.R. revista franceză N.R.F. în care se afla scrierea lui Cioran Emil şi au multiplicat-o cu ajutorul lui Strelisker Beatrice. Exemplarele multiplicate au fost difuzate apoi în rândul a numeroase elemente.

Organizându-se întruniri clandestine la domiciliul lui Strelisker Beatrice, Paleologu Alexandru şi Rădulescu Mihai, numitul Steinhardt Nicu a participat cu regularitate la discuţiile duşmănoase ce se fă­ceau în cadrul întrunirilor şi la „popularizarea" scrierilor duşmănoa­se ale fugarilor Cioran Emil şi Eliade Mircea intitulate Ispita de a exista şi Pădurea interzisă, introduse clandestin în ţară de Acterian Sadova Măria. Primind aceste scrieri, numitul Steinhardt Nicu, după ce le-a citit, le-a difuzat altor persoane, ca Al. George Sergiu, Paleologu Alexandru (arestaţi) şi Neuman Manole (nearestat).

Faţă de cele arătate mai sus şi având în vedere că faptele săvâr­şite de numitul Steinhardt Nicu Aurel întrunesc elementele consti­tutive ale infracţiunii p.p. de art. 209 pct. 2 lit. „a" şi „b" al. II din CP. al R.P.R.,

Propun

Încheierea anchetei penale şi trimiterea în justiţie a învinuitului Steinhardt Nicu Aurel.

De acord: Şeful serviciului, Colonel N. Dumitrescu

Anchetator penal de Securitate, Căpitan Onea M.

De acord: Şeful direcţiei, Colonel Butyka Fr.

(AMJ, DM, fond penal, dosar nr. 118988, volum 9, ff. 24-25; document reprodus în lucrarea Nicu Steinhardt în dosarele Securităţii (1959-1989), ediție îngrijită de Clara Cosmineanu, Editura Nemira, București, 2005, pp. 83-85)

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Calendarul de comemorări

Comemorari recente

Citatul zilei
 • "Trebuie să mărturisim prin comportarea de zi cu zi, poate cu suferinţă, cu sânge şi chiar cu viaţa de ni se va cere." Traian Trifan

Ultimele comentarii