...Aici răsare-n mine o chilie 
În care s-a sfinţit un pustnic blând... 
Zidea virtuţi cereşti în trup plăpând 
Şi-n ochi purta smerită bucurie... 

De priveghere lungă – albă floare –
Se rezema cu fruntea de pervaz 
Şi luna-i săruta sfinţit obraz 
Când i-asculta cuvântul ca o boare: 

„O, vino, rob rău, somnule, şi-mi poartă 
Cu tine visul, peste unda moartă..., 
Un ceas de vreme urcă-mă şuviţă 
În Crama-Împărătească, rod-de-viţă!...” 

De funia nădejdii viu s-agaţă 
Şi-n rugăciune treaptă-naltă suie..., 
Amiezile simţirilor descuie 
Şi Îngerilor, iată-l, faţă-n faţă.

L-au îmbrăcat cu-a cerului armură..., 
Cu neaua-înţelepciunii-apoi l-au nins 
Purificându-i duhul, înadins, 
Să fie-asemeni lor, chip şi măsură!...

Un înger a făcut un semn în cer!... 
El vede Faţa lumii Nevăzute..., 
Cuvintele aude..., nenăscute, 
Cu inima topeşte vămi de ger!... 

De câte ori pământul, fără splină, 
Se duce, taur negru, rostogol, 
De câte ori îl săgetează-n gol 
Harapi cornuţi, mereu în nehodină?... 

Un sul de carte-i cerul strâns cu nod 
Şi ultim semn pământu-n alfabet... 
Altarul Viu al Marelui Profet 
Primeşte jertfa, Ardere-de-tot!...

În Rugăciunea-focului, adoarme... 
Târziu, lumina candelei se stinge... 
Un înger furişându-se-n chilie 
Deasupra frunţii nimb subţire-i ninge!... 
Vrăjmaşii gem la pragul lui pe coarne!... 

Movilă-i stă nisipul lângă uşă... 
A tot crescut rugina pe zăvor, 
Uleiul a-nflorit într-un ulcior, 
Dar trupu-i stă-n genunchi, deşi-i cenuşă...

Pe-o laviţă, alături, rânduite 
Mai multe cărţi. Pe-o foaie, în Ceaslov, 
Scrisese el sfinţitul lui hrisov 
În patru rânduri, vorbe aurite: 

„Să mă iertaţi, părinţilor, vă rog, 
C-având puţină treabă azi cu Domnul 
M-a biruit în rugăciune somnul 
Şi v-am lăsat cenuşa mea, zălog...”

Dar, necrezând că-i mort cu-adevărat, 
Cu mâna l-am atins peste veşminte... 
Se risipi cenuşa lui fierbinte 
Şi, sărutând-o..., am plâns îngândurat!?

 


Notă: Poezie închinată lui Valeriu Gafencu

 

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Calendarul de comemorări

Comemorari recente

Citatul zilei
  • "Trebuie să mărturisim prin comportarea de zi cu zi, poate cu suferinţă, cu sânge şi chiar cu viaţa de ni se va cere." Traian Trifan

Ultimele comentarii